AVG

Vanzelfsprekend voldoen we aan de AVG-regelgeving
Lees hieronder meer.

We empoweren de huiseigenaar door deze zelf te laten bepalen welke informatie wel of niet wordt uitgewisseld met anderen. De huiseigenaar kan PANDGEGEVENS uitwisselen vanuit zijn huiskluis. PERSOONLIJJKE GEGEVENS worden NOOIT uitgewisseld.

De huiseigenaar kan kiezen uit drie opties om uit te wisselen:

1: Alleen uitwisselen met Indexwoning.
De APP en het dashboard in de online omgeving worden gevuld door ons met vrij beschikbare woningdata en de gegevens die de huiseigenaar zelf aanvult.

2: Uitwisselen met andere huiseigenaren
De APP en het dashboard in de online omgeving worden gevuld door ons met vrij beschikbare woningdata aangevuld met de pandgegevens van de huiseigenaar aangevuld met die van andere huiseigenaren die ook willen uitwisselen.

LET OP! Er worden alleen pandgegevens van meerdere (vergelijkbare) woningen uitgewisseld. Je ziet dus jouw score ten opzichte van alle andere vergelijkbare woningen.

3: Uitwisselen met informatiepartners
De APP en het dashboard in de online omgeving worden gevuld door ons, de huiseigenaar, alle andere huiseigenaren die ook willen uitwisselen. Daarnaast levert de informatiepartner beschikbare specifieke informatie over jouw woning. Denk aan een makelaar, een energieleverancier, een WOZ-loket, een bank, een installateur of een leverancier van zonnepanelen.

Waarom uitwisselen?

Er is al heel veel verschillende informatie beschikbaar op woningniveau die voor de huiseigenaar inzicht, overzicht en grip geeft als ze overzichtelijk wordt gecombineerd en gepresteerd. Het punt waar deze informatie samenkomt is de consument. Door met elkaar elkaar kennis en woningdata uit te wisselen met elkaar ontstaan inzichten die helpen om besluiten ten aanzien van verduurzaming en waardeopbouw van de woning eenvoudiger te maken.

Informatie centrisch model

We werken met een informatie centrisch model wat betekent dat we geen grote database voor onszelf bouwen maar verschillende databronnen veilig, en binnen de AVG-regelgeving met elkaar verbinden.

We doen dit omdat we we huiseigenaren kunnen voorzien van (toekomst) scenario's. Voor de gewenste scenario's of vergelijkingen koppelen we met de externe databronnen zonder deze opnieuw op te slaan. Alle databronnen waarmee we koppelen geven ons vooraf toestemming.

Open je huiskluis en vergelijk

Jouw huiskluis is gekoppeld aan je persoonlijke account. Hierin kun je jouw eigen dashboard samenstellen met de thema's die voor jou belangrijk zijn en de scenariomodus gebruiken. De app geeft snel eenoverzicht van de waardeontwikkeling en scores van jouw huis.