Over ons

Indexwoning is een social enterprise gebaseerd op een informatiecentrisch platform voor huiseigenaren

Onze missie

Verduurzamen van woningen kan sneller. Door snel en objectief de effecten van verduurzaming op waardeontwikkeling, energie en woonlasten te combineren kan een huiseigenaar sneller beslissen. Door samen kennis en behoeften met elkaar uit te wisselen sluiten kunnen vraag en aanbod en (duurzame) innovaties elkaar sneller vinden.

Kennis uitwisselen is kennis vermeerderen. We bewerkstelligen dit door de huiseigenaar en marktpartijen te verbinden in het uitwisselen van informatie en kennis rondom verschillende waardethema’s van de woning. Hierdoor kunnen huiseigenaren toekomstige beslissingen en innovaties toetsten aan best practices en objectieve doorrekeningen en kunnen marktpartijen inspelen op vragen en behoeften. Met nieuwe innovatieve producten en diensten willen we bijdragen aan de verduurzaming van woningen en een evenwichtiger woningmarkt.

Onze visie

We willen een platform bieden voor huiseigenaren om zelf beschikbare gegevens van hun woning te combineren in voor hen nuttige overzichten en indices. Met als doel huiseigenaren overzicht, inzicht en grip te geven op verschillende (duurzame) woningwaarden en de ontwikkeling daarvan in relatie tot anderen.

Aangenaam!

De organisatie

Indexwoning is een start-up op basis van een initiatief van Adviesbueau de Rijk en PMH Investments met ondersteuning van Ventus.

Arthur Matien
Founder / CEO

arthur@indexwoning.nl
06-22 80 80 22

Ronald Wallenburg
Founder CFO/ COO

ronald@indexwoning.nl
06- 10 90 28 93

Sociale Onderneming

Indexwoning ziet zichtzelf als een sociale onderneming. Dit betekent onder andere dat huiseigenaren meedelen in ons succes, we onze maatschappelijke impact monitoren en we transparant zijn over onze financiën.

Meer weten over sociale ondernemingen?

SNN & private equity

De ontwikkeling van dit informatie centrisch platform wordt mede mogelijk gemaakt door Innobizzer en de subsidieregeling VIA Organisatie Ontwikkeling welke wordt uitgevoerd door het SNN.

Meer weten SNN?

Open je huiskluis en vergelijk

Jouw huiskluis is gekoppeld aan je persoonlijke account. Hierin kun je jouw eigen dashboard samenstellen met de thema's die voor jou belangrijk zijn en de scenariomodus gebruiken. De app geeft snel eenoverzicht van de waardeontwikkeling en scores van jouw huis.